Orgelvesper in de Oostkerk

DSC_1025Het wekelijkse avondgebed (vespers) in de Oostkerk krijgt op zondag 15 september een bijzondere invulling. In deze dienst zal de Grote Orgelmis van Johann Sebastian Bach tot klinken worden gebracht.
Uitvoerenden zijn Bram Beekman op het De Rijckere-orgel, Vocalistengroep Cantus Choralis onder leiding van Aleida Post en Rein van der Kluit op kistorgel. Liturg is ds. J.B. Beijer.

De Grote Orgelmis wordt als één van de hoogtepunten uit de orgelmuziek van Bach gezien. Het werk bestaat uit tien orgelbewerkingen van Lutherse kerkliederen. De Orgelmis wordt voorafgegaan door een Preludium in Es-Dur en afgesloten met een Fuga in dezelfde toonsoort. De fuga heeft drie thema’s en wordt ook wel ‘Tripelfuga’ genoemd. De aan de bewerkingen ten grondslag liggende koralen zijn onderverdeeld in Missa-Choräle en Katechismus-Choräle. Zij worden gezongen door Cantus Choralis, waarbij een aantal van deze koralen kunnen worden meegezongen door de aanwezigen. Dat Bach als musicus ook theoloog was blijkt onder meer uit het in opzet en uitwerking van de Orgelmis veel voorkomende getal drie dat verwijst naar de Drieëenheid.

Deze orgelvespers geeft een uur van bezinning, muziek en gebed in de sfeervolle Oostkerk met zijn prachtige orgel en is een unieke gelegenheid om de Grote Orgelmis te beluisteren en te beleven in een liturgische viering.

De dienst begint om 16.30 uur. Bij de uitgang is een collecte voor de onkosten.

Nadere toelichting:

In zijn Clavier-Übung III verzamelde Bach o.a. 21 orgelbewerkingen van Lutherse kerkliederen, deels voor groot orgel (pedaliter) en deels voor klein orgel (manualiter). Het bevat een aantal van Bach’s meest doorwrochte composities.
De uitgebreide pedaliterbewerkingen staan bekend onder de naam ‘Grote Orgelmis’, terwijl de manualiterbewerkingen de ‘Kleine Orgelmis’ worden genoemd.

Bram Beekman zal in deze vesperdienst de Grote Orgelmis spelen:

Preludium in Es-Dur                                                                                        BWV 552

Missa-Choräle
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit                                          Kyrie                       BWV 669
Christe, aller Welt Trost                                                   Kyrie                       BWV 670
Kyrie, Gott heiliger Geist                                                Kyrie                       BWV 671
Allein Gott in der Höh sei Ehr                                        Gloria                     BWV 676

Katechismus-Choräle
Dies sind die heilgen zehn Gebot                                    Zehn Gebote          BWV 678
Wir glauben all an einen Gott                                         Glaube/Credo         BWV 680
Vater unser im Himmelreich                                            Vaterunser             BWV 682
Christ, unser Herr, zum Jordan kam                               Taufe                       BWV 684
Aus tiefer Not schrei ich zu dir                                         Busse                      BWV 686
Jesus Christus, unser Heiland                                          Abendmahl             BWV 688

Fuga in Es-Dur                                                                                                    BWV 552

Orgelmis poster