Middagpauzeconcert Gerard Boot

????????In de zomermaanden zijn er in de Oostkerk in Middelburg iedere donderdagmiddag korte orgelbespelingen van ongeveer een half uur. Dit jaar worden deze verzorgd door Middelburgse organisten.
Donderdag 10 juli zal Gerard Boot het historische De Rijckere-orgel bespelen. Op het programma staan werken van Matthias Weckmann, Georg Böhm, Lambert Chaumont en Dietrich Buxtehude.
Het concert begint om 12.30 uur en de toegang is vrij.