Jan Wisse in de Oostkerk

In de Zomerserie orgelconcerten in de Oostkerk neemt op donderdag 11 augustus de Aagtekerkse organist Jan Wisse plaats aan de klavieren van het De Rijckere-orgel. Hij speelt muziek van Bach, Schuurman, Van Dommele en Van der Horst. Het middagpauzeconcert begint om 12.30 uur. De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang.

Jan Wisse bij het orgel in Aagtekerke waarvan hij de vaste bespeler is.

Jan Wisse bij het Edskes-orgel in Aagtekerke waarvan hij de vaste bespeler is.

Jan Wisse kreeg zijn eerste orgellessen van Arie Joosse. Vervolgens studeerde hij orgel en piano bij Leen de Broekert aan de Zeeuwse Muziekschool te Middelburg. Van 1985 tot 1992 studeerde hij orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Johann Th. Lemckert, waar hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus behaalde. Aan het Conservatoire Internationale de Musique in Parijs studeerde hij vanaf 1995 bij Marie-Louise Langlais. In 1998 sloot hij deze studie af met het behalen van een Premier Prix, de hoogste waardering die voor dit examen kan worden behaald. Deze studie werd mogelijk gemaakt door een beurs van het Prins Bernhardfonds te Amsterdam. Aan de Haarlemse Zomeracademie volgde hij meestercursussen bij Ewald Kooiman en Jean Boyer.
Aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denijn” te Mechelen sloot Jan Wisse zijn beiaardstudie met onderscheiding af.
Jan Wisse geeft regelmatig orgelconcerten en werkt regelmatig mee aan radio- en cd-opnames. Op Walcheren heeft hij een uitgebreide lespraktijk voor orgel en piano. Bovendien is hij dirigent van drie koren.
Als organist is Jan Wisse verbonden aan de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke.

PROGRAMMA
Toccata, Adagio en Fuga in C, BWV 564 Johann Sebastian Bach
Partita over psalm 130 Adriaan C. Schuurman
Drie psalmen Johan van Dommele
– Psalm 52
– Psalm 57
– Psalm 67
Toccata (Uit: Suite in Modo Conjuncto) Anton van der Horst